Jakie zdarzenie w UK kwalifikuje nas do odszkodowania?

Jakie zdarzenie w UK kwalifikuje nas do odszkodowania?

Po wypadku doznanym za granicą nie tylko nie wiemy, jak postępować, kogo wzywać, powiadamiać, ale też czy dane zdarzenie uprawnia nas do odszkodowania. Wypadki komunikacyjne wydają się tu jeszcze najbardziej oczywiste, bo jest sprawca i ofiara lub ofiary.

W innych sytuacjach nie wiemy za wiele, a jeszcze możemy spotkać się z działaniami, które miałyby nas odsunąć od perspektywy domagania się odszkodowania. Wypadki w pracy czy błędy medyczne to okoliczności, w których takie działanie może nas spotkać.

Kto i w jakich sytuacjach może w UK otrzymać odszkodowanie?

W UK każdy, kto w wyniku wypadku spowodowanego czyimś działaniem lub zaniechaniem dozna uszczerbku na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym, utrzymującego się bólu czy utraty mienia ma prawo złożyć roszczenie o odszkodowanie. Każdy oznacza, że nie dotyczy to tylko obywateli brytyjskich, ale wszystkich niezależnie od pochodzenia czy obywatelstwa. Warunkiem uzyskania odszkodowania w Anglii jest ustalenie odpowiedzialności za wypadek.

Po pierwsze musi tu być jasne, że to nie sam poszkodowany doprowadził do wypadku, po drugie trzeba wiedzieć do kogo złożyć roszczenie o odszkodowanie. Innym koniecznym do spełnienia warunkiem jest odniesienie obrażeń fizycznych, psychicznych lub dłużej utrzymujących się dolegliwości bólowych. Trzeba się też liczyć z tym, że ubezpieczyciel, od którego domagamy się odszkodowania, będzie oczekiwał udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego między uszczerbkiem na zdrowiu a zdarzeniem. Po więcej informacji zapraszamy na https://insito-odszkodowania.uk/.

W jakich sytuacjach możemy wnioskować o odszkodowanie powypadkowe?

Wypadki samochodowe, w pracy czy miejscu publicznym, napaści, pobicia, błędy medyczne to wszystko sytuacje, w których z przyczyn niezależnych od nas może dojść do mniej lub bardziej poważnego wypadku. Odszkodowania w UK wypłacane są nie z kieszeni osoby czy instytucji odpowiedzialnej za zdarzenie, ale od ubezpieczyciela, z którym osoba winna lub instytucja ma zawartą polisę OC. Kłopot pojawia się, gdy okazuje się, że np. posiadacz samochodu nie ma ubezpieczenia. Na tę okoliczność istnieją specjalne fundusze, z których ofiara otrzymuje rekompensatę.

Jakie warunki jeszcze muszą być spełnione, by otrzymać odszkodowanie?

W UK w większości przypadków poszkodowany w wypadku ma 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie. W przypadku spraw o pobicie będą to zaledwie 2 lata. Należy tu zaznaczyć, że jest to czas, w którym sprawa ma trafić do sądu. Jeśli tuż przed upływem trzech lat zaczynamy dopiero kompletować dokumenty, prawdopodobnie nie wyrobimy się w tym czasie. Po tym ustawowo określonym okresie sprawy ulegają przedawnieniu.

Dlatego istotne jest, by sprawą samodzielnie lub przy pomocy kancelarii odszkodowawczej zająć się od razu. Jak najszybciej powinien zbadać nas lekarz, który sporządzi raport z naszego stanu zdrowia i objawów i powiąże je z wypadkiem. Potem należy zadbać o szczegółową dokumentację, która zostanie przesłana ubezpieczycielowi strony przeciwnej. Chodzi tu o raporty z wezwanych służb, zeznania świadków, zdjęcia, monitoring z miejsca zdarzenia i właśnie dokumentację medyczną. Jeśli strona przeciwna nie uzna naszego roszczenia, sprawa może zostać skierowana do sądu, w przeciwnym razie kończy się ugodą i wypłatą odszkodowania.

Artykuł partnera